Newcomer J&J Prelims
Leaders EZ JB RH TV
Jakub Fijałkowski Yes Yes Yes Yes 40
Kerstin von Rönn Yes Yes Yes Yes 40
Lina Karlsson Yes Yes Yes Yes 40
Zbigniew Zylm Yes No Yes Yes 30
Piotr Bujak Yes Yes No Yes 30
Oskars Mikanovskis No Yes Yes Yes 30
Marcin Załuski No Yes Alt 1 Yes 24.5
Tobias Fett No Yes Yes Alt 1 24.5
Konrad Kalita Yes No Yes Alt 2 24.3
Marcin Siwak Yes No Alt 3 Alt 3 18.4
Dmytro Gerycz No Alt 3 No Yes 14.2
Bartosz Szabucki Alt 3 No Yes No 14.2
Kamil Stępiń Yes No No No 10
Paweł Mazurek No Yes No No 10
Łukasz Ilnicki Alt 1 Alt 1 No No 9
Szymon Kozłowski Alt 2 No Alt 2 No 8.6
Piotr Majcher No Alt 2 No No 4.3
Jakub Wagner No No No No 0
Kamil Krasuski No No No No 0
Cezary Zajkowski No No No No 0
Łukasz Bartocha No No No No 0
Marco von Rönn No No No No 0
Robert FABIŚ No No No No 0
Followers CK KK LCR ZJ
Bea Veronezi Yes Yes Yes Yes 40
Monika Smorag-Maksymiak Yes Yes Alt 2 Yes 34.3
Katarzyna Krajewska Yes Yes No Yes 30
Ewa Majcherczyk Yes Yes Yes No 30
Anna Szylar Yes No Yes Yes 30
Marlena Załuska Yes Alt 1 Yes No 24.5
Beata Aleksandruk Alt 3 No Yes Yes 24.2
Monika Słocińska No Yes Yes No 20
Marta Kapuściak No Yes Yes No 20
Maria Cieszkowska Alt 2 Yes No No 14.3
Natalia Panek No Alt 2 Yes No 14.3
Vera Mojzsis No Alt 3 No Yes 14.2
Tomasz Woś Yes No Alt 3 No 14.2
Klaudia Zarychta No No No Yes 10
Zsanett Fróna No No No Yes 10
Ewelina Langowska No Yes No No 10
Karolina Brusiło Yes No No No 10
Sophie Mik Alt 1 No No Alt 3 8.7
Světlana Mašková No No No Alt 1 4.5
Natalia Szymańska No No Alt 1 No 4.5
Ewa Bielecka No No No Alt 2 4.3
Ville-Valtteri Tiittanen No No No No 0
Lukasz Zurawski No No No No 0
Agnieszka Figlus No No No No 0
Marta Kasinska No No No No 0
Agata Tondera No No No No 0
Gabor Ale No No No No 0
Raphaela Müller No No No No 0
Irena Kotíková No No No No 0
Agnieszka Jurec No No No No 0
Dorota Kolarz No No No No 0